W tej sekcji znajdziesz informacje o wszystkich projektach dofinansowanych w ramach RPO WiM w trybie konkursowym i pozakonkursowym przez WUP w Olsztynie.

Informacje na temat wszystkich projektów realizowanych z funduszy europejskich w Polsce znajdziesz w serwisie Mapa Dotacji UE oraz na Portalu Funduszy Europejskich