Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłaszane przez WUP w Olsztynie nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji (od najnowszych) i możesz je filtrować i przeglądać według numerów działań, rodzajów projektów oraz statusu naboru.

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z ogólnymi zasadami i kryteriami oceny projektów. Szczegółowe kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu projektów w danym naborze oraz przyjęta procedura oceny wniosków, opisane są każdorazowo w regulaminie danego konkursu.

Jeśli zdecydujesz się na udział w ogłaszanym przez nas konkursie, wniosek o dofinansowanie będziesz musiał przygotować w przeznaczonym do tego Lokalnym Systemie Informatycznym LSI MAKS2.

Wyświetlanie 1 - 10 z 72 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10