Do tej pory w projektach RPO dofinansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ze wsparcia skorzystały 64 182 osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym m.in:
  • 16,6 tys. osób wzięło udział w kursach i szkoleniach zawodowych;
  • 17,3 tys. osób wzięło udział w stażach zawodowych;
  • 33,6 tys. osób uzyskało doradztwo zawodowe;
  • 34 tys. osób zostało objętych usługą pośrednictwa pracy;
  • 8,5 tys. osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • 4,4 tys. osób uzyskało wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do 3 roku życia;
  • 14 tys. pracowników i osób samozatrudnionych otrzymało wsparcie na walkę ze skutkami koronawirusa; łącznie na pomoc w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 wydano ponad 51,7 mln zł.
Obrazek przedstawiający dane liczbowe na niebieskim tle flagi UE.
Dane wg stanu na 02.01.2024 (Źródło: Centralny System Teleinformatyczny)

Poznajcie historie kilku uczestników naszych projektów. Zostali oni bohaterami filmów promocyjnych, które prezentujemy poniżej.Więcej filmów znajdziesz w Serwisie RPO WiM