Projekty powiatowych urzędów pracy skierowane są do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia.